.
28 januari 2011.

Daar enige reactie op mijn gestelde paspoort-vraag aan de Gemeente uitblijft, vanmorgen een mailtje naar de Gemeente. Ik citeer een zin uit de reactie:


´´Ik hoop dat u er ook begrip voor heeft dat mijn medewerkers - ook bij u - doorvragen naar de exacte omstandigheden om te kunnen bepalen of een fysiek bezoek aan het gemeentehuis mogelijk is, hebben nagelaten . Dit is een voorwaarde voordat het alternatief van een huisbezoek wordt aangeboden .´´

Mijn antwoord:

Ik kan daar geen begrip voor opbrengen.
Zeker niet wanneer u expliciet aangeeft dat het ook mij overkomt.
In meerdere situaties wordt mij gevraagd begrip te willen hebben voor de fouten die anderen maken, dat is bijzonder en merkwaardig, de wereld op zn kop.
Ik hoop tijdig persoonlijk mijn foto´s aan het loket te kunnen aanleveren.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ik gebruik maken van uw aanbod tot een huisbezoek.