.
8 februari 2011. 


De update van deze week op de andere site, is een weergave van gedachten hoe ik mijn ALSproces ervaar en beleef. Op deze site de dagelijkse dingen.

Vandaag dinsdag 8 februari 2011….de zon schijnt, de wind is gaan liggen ,uit de wind even heerlijk aan de achterkant van het huis op m´n platje….frisse lucht kunnen happen . Heeeeeeerlijk dit voorjaar gevoel.

Nog even doorzetten s.v.p….. dan ik op de rolstoel weer een boodschap doen en of naar het dorp.
Ook de vogels vertonen het lente gedrag. Er zijn alweer kijkers voor het in gebruik nemen van het vogelhuisje. Zowel de koolmeesjes als het pimpelmeesje en zelfs het roodborstje komen regelmatig kijken of er al bewoning is. Vorig jaar was het de pimpelmees die een nestje ging bouwen, mogelijk dit jaar de koolmees…..we zullen zien.

De dagelijkse dingen wisselen zich af van ´diepgaande´ gesprekken, tot het maken van een concept inkomstenaangifte. Het zal de laatste zijn dit jaar. Ik heb me bedacht de aangifte dit jaar van achter naar voor in te vullen . Dat wil zeggen op basis van m´n inkomen eerst laten berekenen wat ik moet betalen en dan de gemaakte extra ziektekosten zo ´configureren´ dat we dit jaar quitte spelen.

Een van de gesprekken heeft geleid tot een positief besluit en vergroten van het zelfvertrouwen van businesspartners. Het brainstormen met ´de wijze vrouwe´ heeft mogen bijdragen in het aangaan van een complexe, bijzondere en unieke uitdaging, was de reactie per mail. Ik vind het leuk daar in te hebben mogen participeren

Dit resultaat staat haaks op de resultaten welke ik heb kunnen scoren met de leverancier die een andere matras moet rgelen . Om een andere matras ´in bruikleen te krijgen´ ben ik weer een strijd aangegaan welke, net als de strijd om de sta opstoel, alleen maar negatieve energie vraagt. Morgen gaat er een klacht uit naar de zorgverzekeraar. Wordt vervolgd ………….denk ik.

De discussie rondom de babyboomers en hun financiële middelen is volop in het nieuws.
Ik heb daar geen last van …d.w.z ik zal de uitgestelde financiële middelen (pensioen) niet benutten. De actieve financiële middelen die er waren zijn ´opgegeten´ in de eerste twee jaar ziek zijn en daaraanvoorafgaand …..aan het leven met het motto CAPRE DIEM.

Andere brainstormsessie is geweest dat mijn aussie maatje aan het rekenen is geslagen voor haar ´oude dag voorziening´. De bewustwording dat het onderwijs niet meer is wat het altijd was en daardoor niet meer gemotiveerd voor de klas staat…leidt tot de ontdekking dat ze nog vele uurtjes ´vakantie´tegoed heeft….kort gezegd: ze een jaar eerder met actief werken kan stoppen, met behoud van alle CAO rechten en in juli 2012 officieel met pensioen gaat. Dat is wat je noemt en leuke financiële meevaller in deze tijd van recessie.

De voorbereidingen voor de ALS activiteiten in juni 2011 komen in een stroomversnelling.
Op de inhoud van de website en andere publicaties ontstaan leuke contacten met potentiële sponsoren. Het kost wel veel tijd, maar leuk om te doen …mèt resultaat, dat motiveert me door te gaan .

tot volgende update.